Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

02 - Artefact effecten

Artefacten zijn zeer krachtige items bewerkt door de oude stam van de Natars en geven een immense kracht aan degenen die deze in bezit heeft.

Artefacten kunnen worden onderverdeeld in hun werking, dorpsArtefact (werkt alleen voor het dorp waar deze zich bevind) en accountArtefact (werkt voor het hele account).

Er zijn veel verschillende typen Artefacten welke later meer gedetailleerd worden uitgelegd in dit artikel. In de meeste gevallen zijn er kleine (dorpsArtefact), grote en unieke Artefacten (beide accountArtefacten)

Op reguliere servers verschijnen de Artefacten bij aanvang van het midspel en in eerste instantie staan deze in speciale Natardorpen.

Er zijn 2 manieren om een Artefact te bemachtigen:

1.Je kan ze bemachtigen dmv je held. Deze methode kun je alleen gebruiken zolang je minder als 3 Artefacten in bezit hebt.Daarnaast kun alleen een accountArtefact ophalen op deze manier als je er nog geen in bezit hebt.De uitzondering hierop is dat er geen limiet is op het ophalen van artefacten bij jezelf.

2. Je kan het dorp veroveren waar het Artefact zich bevind. Hierdoor kun je meer dan 3 Artefacten in je bezit krijgen.

Indien je meerdere Artefacten in je bezit hebt zullen er maximaal 3 Artefacten werkzaam kunnen zijn waarvan maximaal 1 accountArtefact.Indien je 2 accountArtefacten in bezit hebt tussen je 3 oudste Artefacten zal het oudste dorpsArtefact in werking treden.Als een speler 3 dorpsArtefacten in bezit heeft en bemachtigd een 4e wat een accountArtefact is dan zal het meest recente dorpsArtefact worden gedeactiveerd zodat het accountArtefact in werking kan treden.

Het effect van een dorpsArtefact overtreft altijd de werking van een accountArtefact.De werking zal daardoor nooit stapelbaar zijn.

Op Birthday Special servers (zoals Path to Pandora),zijn er geen artefacten maar bezitten regio's de oude krachten met dezelfde werking. 

 

Het Grote Geheim van de Architecten

Sterkere Gebouwen

Stronger buildings

De gebouwen zijn beter beschermd tegen aanvallen met Katapulten en Rammen. Dit geldt niet voor het Wereld Wonder, maar het account en unieke type werken wel op alle andere gebouwen in het Wereld Wonder dorp.

 • Dorp – 4 keer zo sterk
 • Account – 3 keer zo sterk
 • Uniek – 5 keer zo sterk

De Titanen Schoenen

Snellere Troepen

Faster troops

De troepen lopen sneller.

 • Dorp – 2 keer sneller
 • Account – 1.5 keer sneller
 • Uniek – 2 keer sneller

De Adelaars Ogen

Betere Spionnen

Better spies

De Verkenners, Equites Legati en Padvinders zijn beter in spioneren, en verdedigen tegen spionage aanvallen. Alle scouts in het dorp/account als ook alle scouts die vanuit dat dorp/account spioneren hebben effect. Daarnaast kun je het soort troepen zien dat je aanvalt in je Verzamelplaats, maar niet het aantal troepen.

 • Dorp – 5 keer zo effectief
 • Account – 3 keer zo effectief
 • Uniek – 10 keer zo effectief

Het Dieet Plan

Minder Graanverbruik

Less hungry troops

De troepen verbruiken minder Graan.

 • Dorp – 50% minder Graanverbuik
 • Account – 25% minder Graanverbuik
 • Uniek – 50% minder Graanverbuik

De Trainers Talenten

Sneller Troepen Bouwen

Faster troop training

De troepen worden sneller gebouwd.

 • Dorp – 50% minder bouw tijd
 • Account – 25% minder bouw tijd
 • Uniek – 50% minder bouw tijd

Het Opslagplan

Groot Pakhuis of Grote Graansilo plan

Great warehouse or great granary plan

Geeft de mogelijkheid om een Groot Pakhuis of een Grote Graansilo te bouwen.

De verwarringsstrategie voor Rivalen

Schuilplaats + random schieten

Cranny + random aim

Artefact verhoogt de capaciteit van de Schuilplaats en daarnaast veroorzaakt het dat vijandelijke Katapulten random schieten. Wereldwonder kan altijd als doelwit worden gekozen.

 • Dorp – Schuilplaats capaciteit wordt met een factor 200x vergroot. Schatkamer kan als doelwit worden gekozen.
 • Account – Schuilplaats capaciteit wordt met een factor 100x vergroot. Schatkamer kan als doelwit worden gekozen.
 • Uniek – Schuilplaats capaciteit wordt met een factor 500x vergroot.

Artefact van de Dwaas

Willekeurig Artefact effect

Artefact of the fool


Het Artefact van de Dwaas bestaat uit 2 types:

 • Normaal – Ook negatieve effecten mogelijk.
 • Uniek – Alleen positieve effecten mogelijk.

Wel zijn er enkele verschillen tussen de beide types:

 • Het unieke Artefact van de Dwaas zal geen negatieve effecten erbij krijgen. Indien dat wel gebeurt, zal de Artefact zichzelf deactiveren.
 • Ieder Artefact van de Dwaas zal, elke 24 uur, zelf het type en de daarbij komende voordelen/bonussen veranderen.
 • Het tijdstip van veranderen is tot 24 uur na het stelen van het Artefact.
  Voorbeeld: Gestolen om 11:24. De verandering zal 24 uur later om 11:00 plaatsvinden.
 • De niet unieke Artefacten van de Dwaas kan ook negatieve effecten krijgen. Dit betekent dat de bonus omgedraaid wordt.
 • Het Artefact van de Dwaas rouleert tussen de volgende Artefact types: 2, 4, 5, 6, 8, 10.

 


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee