Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

07 - Wat betekenen de gekleurde ballen?

De gekleurde bolletjes in het alliantie menu hebben de volgende betekenis:

- blue blauw = speler is/was online geweest afgelopen 5 minuten
- green groen = speler was online de afgelopen 24 uur.
- yellow geel = speler was online de afgelopen 3 dagen.
- red rood = speler was online de afgelopen 7 dagen.
- grey grijs = speler was niet online de afgelopen 7 dagen (speler is inactief)

Bij lange inactiviteit kan een account verwijderd worden door inactiviteit. Dit heeft verschillende oorzaken. De server doet dit automatische en heeft veel verschillende factoren.


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee