Nieuw taaksysteem

Het nieuwe taaksysteem heeft veel verschillende taken die tijdens het hele spel kunnen worden uitgevoerd, niet alleen in het begin.
Elk dorp heeft specifieke taken om te voltooien, evenals algemene taken voor het hele account.
Elke taak heeft meerdere niveaus die kunnen worden bereikt.
Zo kan de speler bijvoorbeeld verplicht worden om een Hoofdgebouw niveau 1 te bouwen, dan te upgraden naar niveau 3, dan naar niveau 7 enz.

Beloningen

De beloningen worden vereenvoudigd in vergelijking met het oude taaksysteem. De beloning voor de voltooide taak is altijd een bepaald aantal middelen (dezelfde hoeveelheid van elk type middel) en heldenervaring. De grootte van de beloning hangt slechts van enkele factoren af:

  • Elk taaktype heeft zijn eigen beloningsvermenigvuldiger
  • Elke volgende taak van hetzelfde type levert een grotere beloning op.
  • Hero level geeft een extra bonus voor alle taken.

 

Account taken zijn onafhankelijk van de dorpen, de bevolking en de CP-productie van het hele account wordt geteld.

Type:

Taken:

Populatie

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(Onbeperkt aantal stappen, elke keer verdubbeld)

Cultuurpunten productie

(Let op: het gaat niet om de hoeveelheid geproduceerde CP's, maar om de huidige productie.)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(Onbeperkt aantal stappen, elke keer verdubbeld)

 

Startdorp taken worden alleen gemaakt voor het eerste, beginnende dorp van de speler.

Gebouwen / Feature

Taken:

Pakhuis

Levels 1, 3, 7, 12, 20

Graansilo

Levels 1, 3, 7, 12, 20

Barakken

Levels 1, 3, 7, 12, 20

Stal

Levels 1, 3, 7, 12, 20

Academie

Levels 1, 10, 20

Smederij

Levels 1, 10, 20

Raadhuis

Levels 1, 10, 20

Werkplaats

Level 1

Hoofdgebouw

Levels 1, 3, 7, 12, 20

Schuilplaats

Levels 1, 3, 6, 10

Marktplaats

Levels 1, 3, 7, 12, 20

Ambassade

Level 1

geen Huns: Ressidentie / Paleis
Huns: Ressidentie/ Paleis/ Command Centre

Levels 1, 3, 7, 12, 20

Muur

Levels 1, 3, 7, 12, 20

Verzamelplaats

Levels 1, 10, 20

Zaagmolen

Levels 1, 5

Steenbakkerij

Levels 1, 5

Ijzersmederij

Levels 1, 5

Korenmolen

Levels 1, 5

Bakkerij

Levels 1, 5

Populatie

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Cultuurpunten productie

50, 100, 150, 250, 350, 500

Houtakker

Levels 2, 4, 7, 10

Klei-afgraving

Levels 2, 4, 7, 10

Graanakker

Levels 2, 4, 7, 10

Ijzermijn

Levels 2, 4, 7, 10

Gelijkwaardige groei

Elke grondstof (LVL van ten minste één gebouw van elk van de vier types)

Levels 2, 4, 7, 10

Alle houtakkers

Levels 2, 3, 5, 8, 10


Alle ijzermijnen

Levels 2, 3, 5, 8, 10

Alle graanakkers

Levels 2, 3, 5, 8, 10

Alle klei-afgravingen

Levels 2, 3, 5, 8, 10

Alle grondstofvelden naar

 

Alles naar level 2 (4, 7, 8, 9, 10)

De voortgangsbalk hier is niet het gebouw niveau, maar het aantal grondstofvelden die het niveau al bereikt hebben.

De stats zijn: 0/18, 1/18, ... 18/18


 

Voor elk nieuw gevestigd dorp worden taken gegenereerd.

Gebouwen / Feature

Taken:

Pakhuis

Levels 1, 10, 20

Graansilo

Levels 1, 10, 20

Barakken

Level 1

Academie

Level 1

Raadhuis

Levels 1, 10, 20

Hoofdgebouw

Levels 1, 10, 20

Schuilplaats

Levels 1, 10

Marktplaats

Levels 1, 10, 20

 geen Huns: Ressidentie / Paleis
Huns: Ressidentie/ Paleis/ Command Centre

Levels 1, 10, 20

Muur

Levels 1, 10, 20

Verzamelplaats

Levels 1, 10, 20

Populatie

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Cultuurpunten productie

50, 100, 150, 250, 350, 500

Een gebouw van iedere grondstof

Levels 2, (4, 7, 10)

Van iedere grondstof een gebouw


Progressbar is hier niet het niveau van het gebouw, maar het aantal soorten middelen die het niveau al bereikt hebben.

The stats are: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Alle velden naar

All to Levels 2 (4, 7, 8, 9, 10)


Progressbar is hier niet het niveau van het gebouw, maar het aantal soorten middelen die het niveau al bereikt hebben.

The stats are: 0/18, 1/18, ... 18/18

Veroverde dorp

Wanneer een dorp wordt veroverd, worden de taken voor het dorp overgedragen aan de nieuwe eigenaar, samen met hun status.

Dit betekent dat als de vorige eigenaar een aantal taken heeft uitgevoerd, deze alsnog worden uitgevoerd voor de nieuwe eigenaar en dat deze, indien beschikbaar, de volgende taak van dat type kan uitvoeren.

Er zijn een aantal taken, die in de onderstaande tabel staan vermeld, die altijd worden aangemaakt of gereset wanneer het dorp wordt veroverd. Hun status gaat niet over naar de nieuwe eigenaar.

Veroverings taken worden toegevoegd aan een dorp als deze veroverd is. In tegenstelling tot andere taken worden ze niet overgedragen wanneer het dorp weer veroverd wordt - in plaats daarvan worden identieke taken gemaakt voor de nieuwe eigenaar om te voltooien.

Gebouwen / Feature

Taken:

 geen Huns: Ressidentie / Paleis
Huns: Ressidentie/ Paleis/ Command Centre

Levels 1, 10, 20,

Vervangt de openstaande taak

Muur

Levels 1, 10, 20

 

Vervangt de openstaande taak

Loyaliteit

100