Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

Codex Victoria - Vergelijking met Vanilla servers

De tabel hieronder laat de verschillen tussen de jaarlijkse special Codex Victoria en de reguliere Travian: Legends servs zien.

Wat

Travian: Legends

Travian: Codex Victoria

Algemeen
Handleiding
Oude tutorial en opdrachten systeem De tutorial is vervangen door een nieuw welkomstsysteem. Aanpassingen: avonturen verlopen niet, gezondheid van de held is gereset na een level omhoog, grondstoffenitems worden toegevoegd aan de heldinventaris.
Kaart

Vlak 401 x 401

Europa 401 x 401

Regio's Geen regio's 87 te veroveren regio's
Geavanceerde start Nee Snellere start met hogere grondstoffenvelden en het snel stichten van de eerste 2 dorpen.
Overwinningspunten Nee Een alliantie heeft >50% territoriale controle en de 'beveiligende' cooldown timer is afgelopen. Ze kunnen de kracht van het artefact gebruiken en hun alliantie verzamelt overwinningspunten. De overwinningspunten die elke dag door jouw alliantie worden behaald, kunnen worden bekeken in het regio-overzicht.
Volken 3 (Galliërs, Germanen, Romeinen) 5 (Galliërs, Germanen, Romeinen, Egyptenaren, Hunnen)
Stamgebonden gebouwen De gebouwen zijn visueel hetzelfde voor elke stam. Elke stam heeft verschillende visuele aspecten voor de gebouwen.
WW Ja
Nee
Troepen samenvoegen Nee Ja
Troepen doorsturen Nee Ja
Handelroutes Je kunt handelsroutes creëren naar jouw eigen dorpen, naar het WereldWonder van jouw alliantie/bondgenootschap en naar de dorpen met artefacten binnen jouw alliantie/bondgenootschap. Je kunt routes naar jouw eigen dorpen maken.
Handelskantoor Verdubbeld effect Verdubbeld effect
Toernooiveld Verdubbeld effect Verdubbeld effect
Gebouwplaatsen Romeinse accounts hebben één extra bouwplek. Romeinse dorpen hebben één extra bouwplek.
Schuilplaatscapaciteit en handelaarscapaciteit Elk account heeft, afhankelijk van de stam van het account, schuilplaats- en handelaarscapaciteit. Elk dorp heeft, afhankelijk van de stam van het account, een schuilplaatscapaciteit en handelaarscapaciteit.
Einde van de server De server eindigt wanneer een WereldWonder van speler of een Natar level 100 heeft bereikt. De server eindigt na 180 dagen.
Gebouwen
Ziekenhuis Nee Het ziekenhuis is een speciaal gebouw dat spelers een geneesoptie geeft voor eenheden die gewond raken tijdens gevechten.
Artefacten
Naam Opgeroepen artefacten Opgeroepen oude krachten
Beschikbaarheid  Heiligdom van de Architect, Heiligdom van de Generaal, Heiligdom van de Spion, Heiligdom van de Kok, Heiligdom van de Leermeester, Heiligdom van de Grootse Ontwerper, Heiligdom van de Uitkijk, Heiligdom van de Dwaas, WW bouwplan Heiligdom van de Architect, Heiligdom van de Generaal, Heiligdom van de Spion, Heiligdom van de Kok, Heiligdom van de Leermeester, Heiligdom van de Grootse Ontwerper, Heiligdom van de Uitkijk
Verovering Kunnen worden overwonnen door de schatkamer met jouw held te vernietigen, op voorwaarde dat de schatkamer in jouw dorp groot genoeg is. Zodra een alliantie een regio zeker stelt, krijgt de alliantie toegang tot de oude kracht die kan worden geactiveerd in een dorp met een voldoende grote schatkamer.
Activering De oude kracht wordt automatisch geactiveerd 24 uur nadat het is veroverd. Het moet elke 24 uur handmatig worden geactiveerd, dezelfde oude kracht kan door elk associatielid eenmaal worden geactiveerd.
Duur van de kracht Het is permanent actief. Het moet elke 24 uur handmatig worden geactiveerd, dezelfde oude kracht kan door elk associatielid eenmaal worden geactiveerd.
Beperkingen van de kracht Een maximum van 3 artefacten kunnen overmeesterd worden, waarvan er slechts 1 uniek of een accountwerking kan zijn. Er kunnen per account meer dan 3 artefacten gehouden worden. De artefacten moeten overmeesterd worden door het hele dorp dat het artefact herbergt te veroveren.

Alleen de 3 oudste artefacten zijn actief waarvan er slechts 1 uniek kan zijn of een account effect heeft. Als er 2 van de 3 oudste artefacten een accountwerking hebben, wordt de vierde oudste actief.

Uitzondering voor zelfovermeestering: je kunt met de held artefacten wisselen tussen dorpen van jouw eigen account, zelfs als je al 3 of meer artefacten hebt.
In Travian: Legends is het artefact altijd actief voor het eigen dorp of account; de oude krachten in Travian: Codex Victoria moeten worden geactiveerd. Ze kunnen worden geactiveerd zodra de alliantie van een speler >50% territoriale controle heeft bereikt en het territorium 24 uur heeft vastgehouden. Om een oude kracht te activeren, heeft een alliantielid enkel een schatkist op niveau 10 nodig voor oude krachten met een dorpswerking, of een schatkamer op niveau 20 voor oude krachten met een accountwerking.

Er zijn natuurlijk een paar beperkingen: voor elk dorp kan slechts één oude kracht worden geactiveerd en voor elk account kan slechts één oude kracht met accountwerking worden geactiveerd. Zo kunnen dus in totaal twee oude krachten een effect hebben op één dorp.
Verovering
Dorpen Als je een dorp verovert dat behoort tot een account van een andere stam, verandert het dorp van stam naar de stam van jouw account. Alle stamspecifieke gebouwen verdwijnen. Bij het veroveren van een dorp dat hoort tot een account van een andere stam, blijft het dorp bij die stam. De stamspecifieke gebouwen blijven bewaard, tenzij ze worden vernietigd terwijl ze worden veroverd. Jouw account blijft bestaan als de stam die je hebt gekozen tijdens de registratie.
Natars Als je een Natardorp verovert, zal het dorp bij jouw eigen stam horen. Bij het veroveren van een Natardorp zal het dorp tot de stam van het dorp van de leider horen.
Vestigen
Waar Geen beperkingen Je kunt je alleen vestigen in regio's met een naburige regio met meer dan 4.000 inwoners. Er zijn een paar regio's waar je altijd kunt vestigen (centrale startregio's).
Dorp Bij het vestigen van een nieuw dorp hoort het dorp bij dezelfde stam als het account. Bij het vestigen van een nieuw dorp hoort het dorp bij de stam van het dorp van de kolonisten.
Heldenavonturen en items
Helditems Het dragen van items van andere stammen verbetert jouw troepen niet. Het dragen van items van andere stammen verbetert de waarden van de troepen van die stam in het huidige dorp.
Items in avonturen Jouw held kan alleen items van de stam van het account vinden. Jouw held kan alleen items van de stam van het account vinden.
Troepen in avonturen Jouw held kan alleen troepen vinden van de stam van het account. Jouw held kan troepen vinden die behoren tot de stam van waaruit hij het avontuur is begonnen.
Standaard De helditem standaard beïnvloedt troepenbewegingen tussen alliantieleden. De helditem standaard beïnvloedt troepenbewegingen binnen het bondgenootschap.
Bondgenootschap
Omvang

Deze informatie is voor servers die starten voor 15-08-2019. Nieuwere servers gebruiken hetzelfde systeem als Codex Victoria.

Elke alliantie kan tot maximaal 3 verschillende confederaties behoren.

Elke alliantie kan tot één bondgenootschap behoren, bestaande uit maximaal 4 allianties.
Versterking Spelers kunnen elk dorp versterken. Spelers kunnen zichzelf versterken, hun alliantie en elke alliantie die tot dezelfde bondgenootschap behoort.
Stuur grondstoffen Spelers kunnen grondstoffen naar elke andere speler sturen. Spelers kunnen grondstoffen naar zichzelf, hun alliantie en elke andere alliantie sturen die tot hetzelfde bondgenootschap behoort. Aanbiedingen op de markt worden niet door deze beperking begrensd.

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee