Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

06 - Wat doen de Crewleden?

Opzichter

De Opzichter is het aanspreekpunt voor alle crewmembers. De Opzichter is de eindverantwoordelijke voor alles wat gaande is op Travian.nl Hij doet dus ook het contact met Duitsland, marketing, afhandeling van betaal problemen, administratie, deel vertalingen, server planning en Travian IRC.

Community Managers

De Community managers is verantwoordelijk voor de opleiding en plaatsing van nieuwe MH's en supporters. Hij/Zij zal samen met de Opzichter de sollicitaties afwerken om vervolgens de MH's op te leiden en te plaatsen. Daarnaast zal de Community managers ook adviseren en eventueel leiding geven in wereldoverschreidende en/of complexe MH-gevallen.

Eindspel coördinator

Plant, regelt en begeleidt de eindspellen op alle servers, bespeelt tevens de Nataraccounts. Heeft door de jaren heen enorm veel speel en crew ervaring opgebouwd en is in staat zich goed in te leven in de situatie. Hij/Zij weet hierbij uitstekend te bemiddelen bij eventuele problemen en is in staat een eindspel tot een goed einde te brengen.

Server-Teams

Per server is een Server-Team gevormd. Elk team zal bestaan uit 3-4 MH's, 1 of 2 supporters en een Server-Hoofd (alle functies zullen verderop uitgelegd worden), die niet op de bewuste server zullen spelen en/of hebben gespeeld. Deze teams nemen alle taken met betrekking tot desbetreffende server op zich. Dit betekent dat zij zorg dragen voor het Multihunten en Support geven. Deze taken zullen zij als een team uitvoeren. In deze uitvoering zijn zij vrij in overleg met de Opzichter en/of Game-Admin. Zij dienen zich uiteraard wel te houden aan de geldende regels.

Server-Hoofd

Het Server-Hoofd is degene die een Server-Team aanstuurt en coördineert. Hij/Zij is eindverantwoordelijke voor alle zaken die betrekking hebben op zijn/haar server, dit betreffen zowel de MH-zaken als Support. Ook zal per server een vice-Server-Hoofd benoemd worden onder de andere leden van het Server-Team. Hij/Zij zal invallen voor het Server-Hoofd wanneer deze voor langere tijd afwezig is. Deze taak als vice-Server-hoofd wordt naast andere taken van desbetreffend crewmember verricht totdat het Server-Hoofd weer aanwezig is.

Multihunter

De Multihunter heeft als taak te zorgen dat valsspelers geen kans krijgen in Travian. Voor elke server zal een Multihunter team van 2-4 Multihunters zijn. Indien een Multihunterteam niet goed lijkt te werken zal gestreefd worden iemand te benoemen om de taak op zich te nemen het team te leiden. Er wordt met het Multihunterteam een plan opgesteld om zo efficiënt mogelijk te werken. Multihunters werken volgens vastgelegde voorbeelden en regels. Multihunters hebben uiteraard toegang tot het admin panel. Kijk voor klachten over spelers of een ban op Communicatie met de Crew voor een aantal stappen die je kunt ondernemen.

Support

Travian - T4 AnswersSupport is verantwoordelijk voor vragen van spelers. Er bestaat een 'Support' account op elke server waarnaar je vragen/berichten kan sturen. Deze zullen dan door de bovenstaande personen beantwoord worden.

Forum Admin

De Forum Admin moet het Forum in goede banen leiden. Ze zorgen ervoor dat alle Moderators hun werk doen en gebruikers zich naar behoren gedragen op het forum. Een Forum Admin zorgt ervoor dat alle Moderators hun taak kennen en weten waar ze moet modereren. Ze behandelen de verzoeken, klachten en berichten van gebruikers. Je kan een Forum Admin aanspreken als je bij een berisping/ban er met de Moderator niet uitkomt.

Moderator

Een Moderator zal het forum modereren. Hij krijgt van de Forum Admin een welbepaalde taak en zal deze zo goed mogelijk uitvoeren. Hij gaat actief op zoek naar gebruikers die zich niet aan de Forum Regels houden. Hij zal gebruikers waar nodig een berisping geven. Een Moderator is jouw eerste aanspreekpunt bij problemen, bans of andere zaken op het forum.

IRC

Verantwoordelijk voor de chatboxen en het Internationale IRC Netwerk van Travian.

Bug Contact

Is het eerste aanspreekpunt bij Bugs. Is in staat Bugs zelfstandig te controleren, op te lossen en/of te rapporteren bij Duitsland.

Answers.travian.nl

Is de verantwoordelijke voor de Answers. Regelt vertalingen, bugs en voert vernieuwingen uit binnen de Answers.

Vertalingen

Regelt alle nieuwe vertalingen, maar ook verbeteringen in alles wat je kan lezen op Travian.nl. (Forum vertalingen worden alleen gedaan door FA's). Goede kennis in huis hebben van de Nederlandse, Engelse en liefst ook Duitse taal.

Begeleiden nieuwe crewleden

Verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe crewleden. Tot het contacteren dat iemand is aangenomen, het toewijzen van een Buddy (begeleidende persoon tijdens de eerste evaluatie maand) tot aan het einde van de proefperiode. Hij/Zij is naast de persoonlijke buddy het eerste aanspreekpunt voor nieuwe crewleden.

Crew Support

De Crew Support is op nagenoeg elke functie inzetbaar als extra ondersteuning voor de Crew. Hij/Zij ondersteunt de gehele crew in het afhandelen van dagelijkse taken.


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee