Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

01 - Algemeen

In het begin kun je je het beste concentreren op grondstoffen. Via het dorps overzicht kun je een keuze maken uit 1 van de 18 grondstof velden (Hout, Klei, IJzer en Graan). Om op te waarderen klik je op "Verbeteren naar niveau 1".

Later in het spel krijg je de optie om de meer geavanceerde gebouwen te bouwen. Deze worden getoond zodra je een open plek in je dorp aan klikt.

Dorps overzicht

Grondstoffen zijn de basis van het dorp; Je hebt ze overal voor nodig. In TRAVIAN heb je Hout, Klei, IJzer en Graan.

In het dorps overzicht zie je de grondstof velden. Elk dorp heeft er 18 Het eerste dorp heeft altijd 4 Houthakkers, 4 Kleiafgravingen, 4 IJzermijnen en 6 Graanakkers, maar andere tegels in de buurt kunnen ook een andere indeling hebben.

Bij de start zijn de grondstof velden niet gebouwd. (niveau 0 waar 10 maximaal is voor een normaal dorp). Niveau 0 grondstof velden geven 2 grondstoffen per uur/. Zodra je voldoende grondstoffen hebt in je Pakhuis kun je de grondstof velden gaan verbeteren door er op te klikken. Je zult het volgende te zien krijgen:

Kosten voor volgend niveau 1:

Direct hieronder staat een koppeling waar je op kunt klikken om de opdracht voor verbetering van het grondstof veld te starten.

Je kunt de opdracht ook weer stoppen door op het rode kruis (Cancel) te klikken in het dorps overzicht, je krijgt echter niet alle grondstoffen terug!

Dorps centrum

In het dorps centrum zie je een aantal locaties waar gebouwd kan worden. Elke vrije bouwtegel kan maar met 1 gebouw bezet worden. Normaal gesproken kun je elke vrije tegel gebruiken voor elk gebouw, maar er zijn twee uitzonderingen; De Verzamelplaats en de Muur

Verder kan elk gebouw behalve de Schuilplaats, het Pakhuis en de Graansilo maar 1 keer gebouwd worden in een dorp. Deze drie uitzonderingen kun je zo vaak bouwen als je maar wilt zolang je er tenminste 1 tot het maximum niveau brengt.

De gebouwen hebben elk verschillende functies. Die functies kunnen een politieke, economische of Militaire functie zijn. Voor elk gebouw moet er aan bepaalde eisen voldaan worden voor het gebouw gebouwd kan worden. Wat deze vereisten zijn kun je zien op de gebouwen pagina's of de gebouwen boom.

Voorzichtig met het rode kruis (Cancel), je krijgt nooit de volledige bouwkosten terug nadat je een gebouw gestopt hebt te bouwen.

Gebouwen Boom

Hieronder vindt je een compleet en duidelijk overzicht van alle gebouwen en de vereisten. Klik op het plaatje om in te zoomen.  

 

BuildingtreeGebouwen

Gebouwen en velden zijn de twee meest belangrijke onderdelen in het spel. Deze zorgen ervoor dat je troepen kunt bouwen, grondstoffen kunt opslaan en stelen en dat je lid kan worden van een alliantie.

De Velden
De velden worden zichtbaar als je op de eerste cirkel klikt aan de bovenkant van je scherm. Dit scherm toont je de uur's productie, de troepen die je hebt in dat dorp (waarschijnlijk geen als je net start), en 4 soorten grondstof velden:

Grondstof soort
Logo Omschrijving
Hout hout De Germaanse stam is een stam die veel hout nodig heeft om troepen te kunnen trainen. De Residentie kost eveneens een hoop hout om op te waarderen.
Klei klei Klei is de primaire grondstof voor de Gallische stam. De troepen van de Gallische stam hebben veel klei nodig om te trainen Ook het dorp verder uitbreiden heeft aanzienlijk veel klei nodig.
IJzer Ijzer Deze grondstof wordt hoofdzakelijk gebruikt in de dure bepantsering van de Romeinse troepen en de Romeinse muur. Hierdoor zullen Romeinen altijd meer IJzer nodig hebben dan de andere stammen.
Graan
graan De meest problematische grondstof van alle vier. gebouwen kosten meestal minder graan dan de andere grondstoffen en je hebt zelfs 6 Graanakkers tegenover 4 van de andere grondstof velden, maar nog steeds heb je niet vodoende graan productie. Dit wordt veroorzaakt doordat het trainen van troepen of opwaarderen van gebouwen ook invloed heeft op de graan productie.

Om een veld op te waarderen, klik je op het plaatje van de grondstof die je wilt opwaarderen en klik je op de "opwaarderen naar niveau X" link. Als de link niet actief is wordt er aangegeven waarom deze niet actief is.

Probeer de grondstof productie altijd gelijk te houden met het graan op 50%. Bijvoorbeeld:
    Hout: 100/uur
    Klei: 100/uur
    IJzer: 100/uur
    Graan: 50/uur
Uiteraard dien je je productie aan te passen aan je behoefte. Dit is slechts een algemene richtlijn.

De gebouwen

De gebouwen in TRAVIAN geven je de mogelijkheid om alles te doen behalve grondstoffen produceren, dit doen de grondstofvelden. Om een gebouw te kunnen bouwen klik je op een vrij veld in het centrum van het dorp. Dit overzicht kun je vinden door op de tweede cirkel aan de bovenkant van het scherm te klikken. Zodra je op een vrije plek geklikt hebt krijg je een overzicht van alle gebouwen die je kunt bouwen. Sommige gebouwen hebben eerst andere gebouwen nodig om gebouwd te kunnen worden. Kijk op deze pagina bij de gebouwen boom om te zien welke gebouwen welke vereisten hebben. De meest belangrijk gebouwen zijn onderaan deze pagina te vinden.

Opslag - Graansilo en Pakhuis

De Graansilo en het Pakhuis bewaren de grondstoffen die geproduceerd worden door de grondstofvelden. Het Pakhuis slaat Hout, Klei en IJzer op. De Graansilo slaat slechts graan op. Later in het spel kun je je gebouwen niet meer opwaarderen als je niet zorgt dat je Pakhuis en Graansilo de juiste hoeveelheid grondstoffen kunnen bewaren. Tevens zijn het Pakhuis en de Graansilo een vereiste voor bijvoorbeeld de Marktplaats.

Hoofdgebouw
Het Hoofdgebouw, ook wel HG genoemd, is het meest belangrijke gebouw in TRAVIAN. Bijna alle gebouwen vereisen een Hoofdgebouw niveau X voordat er opgewaardeerd kan worden. Tevens versnelt ieder niveau van het Hoofdgebouw het bouwen van andere gebouwen en de grondstofvelden. Vanaf niveau 10 kun je ook de gebouwen die je niet meer nodig hebt vanuit het Hoofdgebouw af laten breken.

Militaire gebouwen - Smederij, Barakken, Stal, Werkplaats, Heldenhof , Toernooiveld, Dorpsmuur , Palissade en Aardemuur
De militaire gebouwen geven de mogelijkheid om troepen te trainen, op te waarderen en te besturen. De meest belangrijke zijn de Verzamelplaats en de Barakken. Voor meer informatie kun je kijken op de "Militaire gebouwen"hoofdpagina. Onderaan de pagina staat een lijst van belangrijke militaire gebouwen.

  • Muren: De Dorpsmuur , Palissade en Aardemuur verdedigen het dorp tegen aanvallen. De muren geven een bonus van 3%, 2,5% of 2% per niveau. Bijkomend zal de basis verdediging van een dorp met 6, 8 of 10 punten per niveau stijgen.
  • Bonussen: De Smederij verhoogt de defensieve en offensieve capaciteiten van de troepen.
  • Onderzoek: In de Academie kun je onderzoek doen naar nieuwe soorten troepen zodra je de juiste gebouwen hebt.
  • Training: In de Barakken, Stal en Werkplaats kun je troepen trainen die je kunt gebruiken om aan te vallen.
  • Held en oases: Als je door de kaart heen zoekt zie je bepaalde valleien die bewoont worden door dieren. Deze oases kun je bezetten met behulp van de Held. Deze oases geven bonussen op grondstof productie. De Held kan getraind worden in de Heldenhof.
  • Snelheid: Wanneer je toe bent aan langeafstands aanvallen zul je merken dat de meeste troepen veelte langzaam zijn. Wanneer een Toernooiveld bouwt worden je troepen sneller zodra ze langer dan 20 velden op reis gaan.

Secundaire Industrie - Zaagmolen, Steenbakkerij, IJzersmederij, Korenmolen en Bakker
De secundaire industrie zijn gebouwen die bonussen geven op een bepaalde grondstof productie. Elke grondstof heeft zijn eigen secundaire industrie. Graan heeft zelfs tertiaire industrie.

  • Hout: De Zaagmolen zaagt al het ruwe hout wat van de Houthakkers afkomt. De Zaagmolen geeft een bonus bovenop de productie van 25% en vereist tenminste een Houthakker niveau 10.
  • Klei: De Steenbakkerij maakt van alle klei bakstenen. De Steenbakkerij geeft een bonus van 25% bovenop de standaard productie en vereist tenminste een niveau 10 Klei-afgraving.
  • IJzer: De IJzersmederij maakt ijzeren blokken uit het ruwe ijzer wat uit de IJzermijnen afkomstig is. De IJzersmederij geeft een bonus van 25% en heeft als vereiste een IJzermijn niveau 10.
  • Graan: De Korenmolen verwerkt het ruwe graan en verhoogt hiermee de productie met van de Graanakkers met 25%. Vereiste voor de Korenmolen is een Graanakker niveau 5. Zodra je de Korenmolen opgewaardeerd hebt naar niveau 5 en er tenminste 1 Graanakker niveau 10 heeft bereik kan er ook nog een Bakker gebouwd worden die 25% extra bonus geeft.

Uitbreiding - Paleis en Residentie
Wanneer het eerste dorp groter en groter wordt, zul je uiteindelijk nieuwe dorpen moeten cq. willen stichten. Dit kan met Kolonisten. Kolonisten kunnen getraind worden zodra je een vrij dorpsslot hebt. Deze sloten komen beschikbaar zodra het Paleis niveau 10, 15 of 20 bereikt heeft of dat de Residentie niveau 10 of 20 bereikt heeft.

Handel - Marktplaats en Handelskantoor
Er zal altijd een ongelijk aantal van iedere grondstof zijn als je actief aan het spelen bent. Om dit op te lossen kun je handelen met andere spelers via de Marktplaats. Later in het spel zul je ook Handelaren nodig hebben met een grotere capaciteit. De draagcapaciteit van de handelaren kun vergroten door het Handelskantoor te bouwen.

Gebouwen ID's

Gebouw-IDs (gids)
gid Gebouw   gid Gebouw   gid Gebouw
1 Houthakker   15 Hoofdgebouw   29 Grote Barakken
2 Klei-afgraving   16 Verzamelplaats   30 Grote Stal
3 IJzermijn   17 Marktplaats   31 Dorpsmuur
4 Graanakker   18 Ambassade   32 Aardemuur
5 Zaagmolen   19 Barakken   33 Palissade
6 Steenbakkerij   20 Stal   34 Steenhouwerij
7 IJzersmederij   21 Werkplaats   35 Brouwerij
8 Korenmolen   22 Academie   36 Vallenzetter
9 Bakker   23 Schuilplaats   37 Heldenhof
10 Pakhuis   24 Raadhuis   38 Groot Pakhuis
11 Graansilo   25 Residentie   39 Grote Graansilo
12 Wapensmid   26 Paleis   40 Wereld Wonder
13 Uitrustingssmederij   27 Schatkamer   41 Drinkplaats
14 Toernooiveld   28 Handelskantoor   42  

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee