Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

02 - Hoe werkt de loyaliteit?

De loyaliteit's factoren zijn:
1. Stam van de aanvaller
2. Een variabele factor
3. Groot feest bij de aanvaller
4. Groot feest bij de verdediger
5. Het verschil in totale populatie tussen aanvaller en verdediger


Stam van de aanvaller
Normaal gesproken is het percentage wat een Senator, Leider of Onderleider afneemt:
a) tussen de 20-30% voor Romeinen (Senator)
b) tussen de 20-25% voor Galliërs en Germanen (Leider, Onderleider)


Een variabele factor
Zoals je kunt zien is er ook een variabele factor. Deze factor is +/- 2.5% voor Galliërs en Germanen en +/- 5% voor Romeinen.

Groot feest bij de aanvaller
Als de aanvaller een groot feest geeft in een dorp, krijgt elke Senator uit dit dorp 5% bonus. dit werkt alleen voor de Senatoren uit het dorp waar het feest gehouden wordt!

Groot feest bij de verdediger
Als de verdediger een groot feest geeft in het dorp wat aangevallen wordt, zal de kracht 5% afnemen van iedere Senator. Het grote feest moet in het dorp gegeven worden wat aangevallen wordt!

Het verschil in totale populatie tussen aanvaller en verdediger
Dit is het meest onbekende deel. De waardes genoemd in punt 1 gelden alleen als beide partijen evenveel totale populatie hebben of als de verdediger meer populatie heeft (dus totale populatie, niet alleen het dorp wat aangevallen wordt of waar vanuit aangevallen wordt!). Als de verdediger minder populatie heeft, krijgt hij zoiets als "moraal bonus". Hoe groter het verschil, hoe groter de moraal bonus is die toegekend wordt aan de verdediger. (dus hoe minder de Senator aan loyaliteit zal verminderen). Er zijn geen exacte getallen bekend. Er is bijvoorbeeld een voorbeel van een Onderleider (Gallier) die slechts 13% loyaliteit verminderde zonder dat er grote feesten gegeven werden aan beide zijden. Voor zover bekend had de verdediger slechts 20% populatie ten opzichte van de aanvaller. Zoals je ziet kan deze moraal bonus van zeer grote invloed zijn!


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee