Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

01 - Algemene informatie

Er zijn drie verschillende catagoriën Artefacten beschikbaar in T4; dorps-, account- en unieke. Dorps Artefacten hebben alleen effect op het dorp waarin ze staan, account Artefacten hebben effect op het hele account en unieke Artefacten doen hetzelfde maar dan met een grotere bonus.

Een speler kan maar een maximum van drie Artefacten gebruiken, waarvan er maar 1 een account of uniek Artefact mag zijn. Spelers mogen aan de andere kant meer dan 3 Artefacten bezitten maar alleen de 3 oudste zullen werken. Om meer dan 3 Artefacten te bezitten, zullen extra Artefacten gestolen moeten worden door het dorp waarin ze staan in het geheel over te nemen. Om een tweede account of uniek Artefact te bemachtigen moet deze methode gebruikt worden, omdat de standaard limiet zit op een uniek/account en twee dorps Artefacten per account. Verder zal elk dorps Artefact de bonus van een uniek of account Artefact overschrijven als deze hetzelfde type is in het dorp waar het Artifact staat.

Artefacten zullen tevoorschijn komen in Natar dorpen en zullen inactief blijven totdat deze veroverd worden. Om een Artefact te veroveren moet je een Schatkamer niveau 10 hebben voor dorps Artefacten of niveau 20 voor account of unieke Artefacten. De Schatkamer waarin het Artefact staat moet vernietigd worden en een succesvolle aanval met held vanuit het dorp waar je Schatkamer staat om het Artefact te veroveren. Artefacten worden pas actief 24 uur nadat ze veroverd zijn (inclusief het veroveren van Artefacten die al van jezelf waren).

De artefacten zullen na 100 dagen op de server verschijnen. Voor x3 speed servers is dit op dag 34.


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee