Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

09 - Bondgenootschap

Bondgenootschap

Alle nieuwe servers startend na 15.08.2019 zullen werken volgens het nieuwe bondgenootschap systeem.
Het is alleen mogelijk om een bondgenoodschap aan te gaan met maximaal 4 allianties welke met alliantiegrenzen aan elkaar gelegen zijn. Niet aanvals-verdragen zijn niet beperkt in deze bondgenoodschaps-regels. 

WAT BETEKEND DIT?

Alliantie A en Alliantie B kunnen een bondgenoodschap starten zoals gebruikelijk. Zodra dit is gedaan zal deze verbintenis te zien zijn in het alliantie overzicht(diplomatie).

Path to Pandora: Confederacy

Op dit moment heeft alliantie A een alliantie met alliantie B. Nu wil alliantie A ook een alliantie afsluiten met alliantie C. Allereerst zullen alle bestaande leden van het bondgenoodschap dit moeten accepteren want alleen dan ontvangt alliantie C een invitatie. Na accepteren van de uitnodiging zal het worden toegevoegd aan het bestaande verbond.

Een alliantie kan het bondgenoodschap te allen tijde verlaten, Het kan ook gekicked worden, mits alle leden van het verbond hiermee akkoord gaan.

Naar aanleiding van het bovenvermelde kun je alleen grondstoffen en versterkingen sturen naar je eigen dorpen en alliantieleden en bondgenoten.


In het geval wanneer een alliantie het bondgenoodschap verlaat:

  • Nieuwe versterking en grondstoffen kunnen NIET meer worden verzonden, versterking en grondstoffen die al onderweg waren zullen aankomen op plaats van bestemming.
  • Versterking van de andere alliantie(s) van dit bondgenoodschap of van de vertrekkende alliantie bij anderen van het bondgenoodschap zullen 12 uur na het verlaten ervan worden teruggezonden.
  • Versterkingen die na deze 12 uur nog onderweg zijn zullen worden teruggezonden per direct bij het aankomen op plaats van bestemming.

Hoewel publieke aanbiedingen op de markt nog steeds voor iedereen beschikbaar zijn, vinkt u de optie 'alleen eigen alliantie' aan om een aanbieding alleen beschikbaar te stellen voor alliantie-leden.

Path to Pandora: Confederacy

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee