Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

Algemeen

Grondstoffen

De velden
Je kan je velden overzien door op de eerste cirkel te klikken bovenin het TRAVIAN scherm. Als je een kijkje neemt zie je de uurproductie, je troepen (geen waarschijnlijk) en 4 soorten grondstoffen:

Grondstoffen soort Verschijning Notities
Hout g1b.gif De Germanen hebben als stam veel hout nodig voor hun troepen. De residentie als gebouw kost veel hout om te verbeteren.
Klei g2b.gif Klei is de voornaamste grondstof voor de Galliërs, hun troepen vereisen veel klei. Ook een actief ontwikkeld dorp vereist steeds meer klei.
IJzer g3b.gif Deze oude grondstof wordt voornamelijk gebruikt voor de dure bepantsering van de Romeinse troepen en muren. Door dit hebben de Romeinen altijd honger in ijzer.
Graan g4b.gif De meest vervelende van de 4 grondstoffen. Gebouwen kosten minder graan dan de andere grondstoffen en je hebt 6 velden in plaats van 4 velden, maar je hebt nog steeds niet genoeg. Dit komt doordat de graanproductie naar beneden gaat elke keer als je een gebouw/grondstofveld verbetert of troepen traint.

Om een veld te verbeteren, klik op het plaatje en klik op de 'verbeter naar niveau X' link. Als deze link niet werkt, staat er ook waarom.

Probeer je grondstofproducties zo gelijk mogelijk te houden, met graan op 50%. Bijvoorbeeld:
Hout: 100/per uur
Klei: 100/per uur
IJzer: 100/per uur
Graan: 50/per uur
Uiteraard kan je je uurproductie aanpassen naar wat jou het beste lijkt, dit is een algemene regel.

Opslag - - Graansilo en Pakhuis
De Graansilo en het Pakhuis slaan je grondstoffen op voor later gebruik. Het Pakhuis slaat Hout, Klei en Ijzer op, terwijl de Graansilo alleen Graan opslaat. Later in het spel kun je deze gebouwen niet missen, je hebt ze ook nodig voor nieuwe gebouwen zoals de Marktplaats.

Secundaire gebouwen - - Zaagmolen, Steenbakkerij, IJzersmederij, Korenmolen en Bakkerij.
De secundaire gebouwen geven een extra bonus bovenop de productie bonus aan één bepaalde grondstof. Elke grondstof heeft zijn eigen secundaire gebouw, en graan heeft zelfs een derde gebouw.

  • Hout: De Zaagmolen zaagt door al het ruwe hout heen dat van de houthakkers afkomstig is, en geeft een productiebonus van 25%. Vereist een Houthakker niveau 10.
  • Klei: De Steenbakkerij verwerkt alle klei tot stenen, en geeft een productiebonus van 25%. Vereist een Klei afgraving niveau 10.
  • IJzer: De IJzersmederij maakt ijzeren blokken uit het ruwe ijzer van de mijnen, en geeft een productiebonus van 25%. Vereist een IJzermijn niveau 10.
  • Graan: De Korenmolen verwerkt de oogst tot meel, en geeft een productiebonus van 25%. Vereist een Graanakker niveau 5. Als je de Korenmolen hebt verbeterd naar niveau 5 + een Graanakker op niveau 10 hebt, kan je een Bakkerij maken, deze geeft nog eens 25% productiebonus.

Geavanceerde opslag - - Grote Graansilo en Groot Pakhuis.
Als het spel vordert wil je misschien meer grondstoffen opslaan en nog steeds bouwplekken overhouden. Door Artefacten te veroveren die je de mogelijkheid bieden deze te bouwen, kun je nog meer grondstoffen opslaan. Dit is het meest nodig in een Wereld Wonder dorp, dit is waarom je een Groot Pakhuis of Grote Graansilo daar kan bouwen, ook zonder Artefact. In een groot pakhuis/silo kun je 3x zoveel grondstoffen opslaan.


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee