Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

Smederij

Smederij

Vereisten: Hoofdgebouw niveau 3, Academie niveau 1.

In de ovens van de Smederij wordt de bescherming en bewapening van je troepen gemaakt. Door het niveau op te bouwen kan je de fabricage van nog betere bescherming en wapens bevelen.

Een verbetering voor een eenheid geldt voor alle eenheden van dat type in het dorp waar de verbetering is gedaan. Dit betekent dat een verbetering voor dorp A niet geldt voor troepen die komen van dorp B.

De bonus die aan een eenheid wordt toegekend is ongeveer 1.5% (factor 1.015). De exacte formule is Basiswaarde+ (Basiswaarde+300*graanverbruik/7)* ((1.007^lvlsmit)-1)).

Eenmaal gedane upgrades zullen ook na afbraak van het gebouw blijven bestaan.

Voorbeeld voor verdediging-upgrade
Neem als voorbeeld de Gallische Phalanx, deze eenheid heeft standaard 40 verdediging tegen infantrie en 50 verdediging tegen cavelarie. Door je Phalanx's te verbeteren in de Smederij krijg je dit:

Smederij upgrade level Infantry defense Cavalry defense
0 40 50
1 40.6 (40*1.015^1) 50.75 (50*1.015^1)
2 41.2 (40*1.015^2) 51.5 (50*1.015^2)
x ? (40*1.015^x) ? (50*1.015^x)

Voorbeeld voor aanval-upgrade
Neem als voorbeeld de Romeinse Imperiaan, deze eenheid heeft standaard 70 aanval. Door je Imperianen te verbeteren in de Smederij krijg je dit:

Smederij upgrade level Aanval
0 70
1 71.1 (70*1.015^1)
2 72.1 (70*1.015^2)
x ? (70*1.015^x)

De niveau afhankelijke attributen (zoals constructie kosten en gegenereerde cultuur punten) kunnen hier gevonden worden.
Voor het volledige overzicht van constructie tijden klik deze link voor servers met normale snelheid en deze link voor servers met 3x snelheid.


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee