Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

02 - Artefact effecten

Iedere speler kan maar 1 uniek of account Artefact en 2 dorps Artefacten actief hebben. Iedere speler mag maar tot 3 Artefacten "tegelijk" actief hebben.
Speler mogen meer dan een uniek/account Artefact bezitten respectievelijk meer dan 3 in totaal door verovering. In dat geval: Zullen alleen de 3 oudste Artefacten werken.

Dorps Artefacten effecten zullen altijd de effecten van account Artefacten overstemmen. Daarom zullen de effecten zich niet opstapelen.

Het Grote Geheim van de Architecten

Sterkere Gebouwen

Stronger buildings

De gebouwen zijn beter beschermd tegen aanvallen met Katapulten en Rammen. Dit geldt niet voor het Wereld Wonder, maar het account en unieke type werken wel op alle andere gebouwen in het Wereld Wonder dorp.

 • Dorp – 4 keer zo sterk
 • Account – 3 keer zo sterk
 • Uniek – 5 keer zo sterk

De Titanen Schoenen

Snellere Troepen

Faster troops

De troepen lopen sneller.

 • Dorp – 2 keer sneller
 • Account – 1.5 keer sneller
 • Uniek – 2 keer sneller

De Adelaars Ogen

Betere Spionnen

Better spies

De Verkenners, Equites Legati en Padvinders zijn beter in spioneren, en verdedigen tegen spionage aanvallen. Alle scouts in het dorp/account als ook alle scouts die vanuit dat dorp/account spioneren hebben effect. Daarnaast kun je het soort troepen zien dat je aanvalt in je Verzamelplaats, maar niet het aantal troepen.

 • Dorp – 5 keer zo effectief
 • Account – 3 keer zo effectief
 • Uniek – 10 keer zo effectief

Het Dieet Plan

Minder Graanverbruik

Less hungry troops

De troepen verbruiken minder Graan.

 • Dorp – 50% minder Graanverbuik
 • Account – 25% minder Graanverbuik
 • Uniek – 50% minder Graanverbuik

De Trainers Talenten

Sneller Troepen Bouwen

Faster troop training

De troepen worden sneller gebouwd.

 • Dorp – 50% minder bouw tijd
 • Account – 25% minder bouw tijd
 • Uniek – 50% minder bouw tijd

Het Opslagplan

Groot Pakhuis of Grote Graansilo plan

Great warehouse or great granary plan

Geeft de mogelijkheid om een Groot Pakhuis of een Grote Graansilo te bouwen.

De verwarringsstrategie voor Rivalen

Schuilplaats + random schieten

Cranny + random aim

Artefact verhoogt de capaciteit van de Schuilplaats en daarnaast veroorzaakt het dat vijandelijke Katapulten random schieten. Wereldwonder kan altijd als doelwit worden gekozen.

 • Dorp – Schuilplaats capaciteit wordt met een factor 200x vergroot. Schatkamer kan als doelwit worden gekozen.
 • Account – Schuilplaats capaciteit wordt met een factor 100x vergroot. Schatkamer kan als doelwit worden gekozen.
 • Uniek – Schuilplaats capaciteit wordt met een factor 500x vergroot.

Artefact van de Dwaas

Willekeurig Artefact effect

Artefact of the fool


Het Artefact van de Dwaas bestaat uit 2 types:

 • Normaal – Ook negatieve effecten mogelijk.
 • Uniek – Alleen positieve effecten mogelijk.

Wel zijn er enkele verschillen tussen de beide types:

 • Het unieke Artefact van de Dwaas zal geen negatieve effecten erbij krijgen. Indien dat wel gebeurt, zal de Artefact zichzelf deactiveren.
 • Ieder Artefact van de Dwaas zal, elke 24 uur, zelf het type en de daarbij komende voordelen/bonussen veranderen.
 • Het tijdstip van veranderen is tot 24 uur na het stelen van het Artefact.
  Voorbeeld: Gestolen om 11:24. De verandering zal 24 uur later om 11:00 plaatsvinden.
 • De niet unieke Artefacten van de Dwaas kan ook negatieve effecten krijgen. Dit betekent dat de bonus omgedraaid wordt.
 • Het Artefact van de Dwaas rouleert tussen de volgende Artefact types: 2, 4, 5, 6, 8, 10.

 


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee